Iskolák

A gyerekek több időt töltenek az iskolákban, mint családjukban. Hogyan erősíthetik meg magukban azokat az értékeket, amelyek szüleik és a társadalom számára fontosak? Hogyan fejlődjenek önismereti, önértékelési, érzelmi, lelki és társas képességeikben? Hogyan váljanak önálló, kezdeményező, alkotó, társas együttműködésre képes felnőttekké? Hogyan kezeljék a megosztó társadalmi és gazdasági különbségeket, a hátrányos vallási, felekezeti, nemzetiségi, nemi vagy szociális különbségeket? Hogyan legyenek boldogok, elégedettek?

Óvodáinkban, iskoláinkban az értékek továbbadása és a tanítás szeretetvezérelten valósul meg. Azzal, hogy elsajátítják az emberi méltóságnak kijáró tiszteletet és a szeretet szabadságát, könnyebben találják meg egyéni élethivatásukat.

  Az evangélikus egyház iskoláiban a gyerekeket nyitott szellemiségben neveljük. Figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, a személyiség egészének fejlesztését és kibontakoztatását tűzzük ki célul. Oktatási intézményeinket az egymástól tanulni képes és egymást gazdagító békés egymás mellett élés jellemzi. Tanulóink részt vesznek területi és országos tanulmányi versenyeken. A felkészítés során olyan alapos és széles tudásanyagot sajátítanak el, amellyel bárhol meg tudják állni a helyüket az életben, és fel tudnak készülni a tevékeny tudományos és társadalmi szerepvállalásra. A tudás átadása mellett hangsúlyt fektetünk a családi életre nevelésre, a társas kapcsolatok ápolására, az egyéni elhivatottság megerősítésére, a szociális érzékenység fejlesztésére és a körülvevő világ védelmére.