Szeretetotthonok

Nap mint nap megyünk el mellettük, hallunk róluk az esti híradóban, látjuk őket az utcákon, egy félreeső padon a parkban, sorban állásnál a sarki üzletben. Fiatalok, idősek, nők, férfiak, még egészségesek, már betegek, fogyatékkal élők, kitaszítottak. Az arcuk, a mozdulataik elárulják, hogy megoldatlan helyzetükkel magukra maradtak – rászorulnak valamiféle segítségre.

Ön, kedves olvasó, érzékeny a bánatra? Segítene, de nem mindig van rálátása a segítségadás leghatékonyabb módjára? Ezért jó, hogy vannak olyan szervezetek, akik tapasztalattal, hozzáértéssel intézményesített keretek között tudják közvetíteni és foganatosítani a kintről érkező segítséget. A Magyarországi Evangélikus Egyház életének természetes napi rutinként teljesített küldetése, hogy a rászorulókat segítse, és részt vállaljon felemelkedésükben.

  Diakóniai szolgálatunk 37 intézményben gondoskodik a rászorultakról: idősek bentlakásos otthonai, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés, tanyagondnoki- és falugondnoki szolgálat, fogyatékosok bentlakásos otthonai, fogyatékosok nappali intézménye, családok átmeneti otthonai, hajléktalanok bentlakásos otthona, hajléktalanok átmeneti szállója, népkonyha, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, családsegítő szolgáltatások, szenvedélybetegek nappali segítségnyújtása, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, utcai szociális munka, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, demensek nappali ellátása keretében.
Az intézményeinkben 1500 munkatárs végez szolgálatot, mintegy 5000 embertársunkat segítve ezzel.